मधुमेह व्यवस्थापनासाठी भोपळ्याच्या बियांचे (पेपिटास) हे आहेत आरोग्यवर्धक फायदे |Pumpkin seeds benefits in Marathi For Diabetes Management

मधुमेह व्यवस्थापनासाठी भोपळ्याच्या बियांचे (पेपिटास) हे आहेत आरोग्यवर्धक फायदे |Pumpkin seeds benefits in Marathi For Diabetes Management

Pumpkin seeds benefits in marathi:भोपळ्याच्या बिया, ज्याला पेपिटास म्हणूनही ओळखले जाते, भोपळ्याच्या वनस्पती (कुकुर्बिटा पेपो) पासून मिळविलेले आहे, ते अनेक …

Read more