Gallbladder stone in Marathi | पित्ताशयातील खडे

Gallbladder stone in Marathi | पित्ताशयातील खडे

Gallbladder stone in Marathi: पित्ताशयातील खडे हे कोलेस्टेरॉल सारख्या पित्तामध्ये आढळणाऱ्या घन पदार्थांपासून बनवलेल्या पाचक द्रवाचे साठे असतात. ते सामान्य …

Read more