Fistula in Marathi-detail information | फिस्टुला ची संपूर्ण माहिती व उपचार

Fistula in Marathi-detail information | फिस्टुला ची संपूर्ण माहिती व उपचार

Fistula in marathi: फिस्टुला(भगंदर) हा एक असामान्य रचना किंवा उघडीप आहे ज्यामुळे दोन अवयव, रक्तवाहिन्या किंवा सामान्यपणे जोडलेल्या नसलेल्या संरचनांमध्ये …

Read more